logo

Frezeci - Seviye (3)

Frezeci - Seviye (3)

Frezeci
Kod Seviye Yer
12UY0081-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI FREZECİ
2 REFERANS KODU 12UY0081-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7223 (Metal işleme makinesi operatörleri ve takım ayarlayıcıları)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Bu yeterlilik, frezecilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; freze tezgahı ile talaşlı üretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, kesici takım ve iş parçalarını çeşitli ekipmanlarla tezgaha bağlama, istenilen şekil, profil ve toleransa göre işleme bilgi ve becerilerini, üretimi tamamlanan iş parçalarının kontrol ve sevklerini gerçekleştirme yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca talaşlı imalat uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri yeterliliklerinin kanıtlanmasına olanak sağlayacaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 11UMS0166-3 FREZECİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 12UY0081-3/A1 FREZELEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA
12UY0081-3/A2 KALİTE YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DONANIMI
12UY0081-3/A3 FREZECİLİK TEKNOLOJİSİ
12UY0081-3/A4 FREZELEME İŞLEMLERİ
12UY0081-3/A5 BÖLME VE DİŞLİ AÇMA İŞLEMLERİ
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayların zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan birimlerin tamamından başarılı olması gerekir. Birimlerin teorik ve uygulama sınavları tek bir oturumda veya ayrı ayrı uygulanabilir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 12 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler ya da haklı şikayet edilenler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
12UY0081-3/01 FREZECİ - SEVİYE 3 (REV 01)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 12UY0081-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite İle İş Organizasyonu 500 ₺
2 12UY0081-3/A2 Freze Uygulamaları 1.840 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 2.340 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 1.340 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP