logo

Köprülü Vinç Operatörü - Seviye (3)

Köprülü Vinç Operatörü - Seviye (3)

Kod Seviye Yer
15UY0205-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP

Yeterliliğin Adı

15UY02052-3Köprülü Vinç OperatörüSeviye 3

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 8343 (Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri)

Amaç

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

Yeterliliğin Yapısı

a) Zorunlu Birimler

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

b) Seçmeli Birimler

 

c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktılar

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
15UY0205-3/01 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ - SEVİYE 3 (REV 01)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri 300 ₺
2 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme 2.020 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 2.320 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 1.720 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP