logo

Makine Montajcısı - Seviye (3)

Makine Montajcısı - Seviye (3)

Makine Montajcısı
Kod Seviye Yer
12UY0105-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI MAKİNE MONTAJCISI
2 REFERANS KODU 12UY0105-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08 : 8211
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 15.11.2012
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Makine Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 12UMS0221-3 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 12UY0105-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE GÜVENLİĞİ
12UY0105-3/A2 KALİTE YÖNETİMİ
12UY0105-3/A3 MONTAJ ÖN HAZIRLIĞI
12UY0105-3/A4 MONTAJ
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yeterlilik Birimlerinde yer alan başarım ölçütleri, özelliklerine göre teorik sınav veya performans sınavı uygulanarak ölçülür ve değerlendirilir. Yeterlilik birimlerinde teorik sınav ve/veya performans sınavı uygulanarak ölçülen başarım ölçütlerinin değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır. Teorik sınav uygulanan yeterlilik birimlerinden başarılı sayılmak için; adayın teorik sınavdaki toplam puanının, yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarında (Bölüm 8'de) öngörülen değerlerde olması gerekir.Performans sınavı uygulanan yeterlilik birimlerinden başarılı sayılmak için; uygulama sınav kontrol
listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından
başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın
genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan Gözetim ve Hizmet Birim Formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi içerisinde ; Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan gözetimde yeterliliklerinde olumsuzluk/başarısızlık/yetersizlik tespit edilmesi, belge geçerlilik süresi içerisinde bir yıldan fazla mesleğe ara verilmesi veya mesleğe ilişkin Ulusal Meslek Standardında veya Ulusal Yeterliliğinde revizyon yapılması hallerinde belge geçerlilik süresi teorik ve uygulamalı sınav yapılarak uzatılır. Diğer durumlarda bir defaya mahsus olmak üzere belge geçerlilik süresi 5 (Beş) yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda kişi, Yeterlilik Belgesi almak için tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak şekilde yeniden sınava girmek zorundadır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

12UY0105-3/01 MAKİNE MONTAJCISI - SEVİYE 3 (REV 01)

Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 485 ₺
2 12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı 2.000 ₺
3 12UY0105-3/A3 Makine Montajı 2.000 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 4.485 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 3.200 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP