logo

PVC Doğrama Montajcısı - Seviye (3)

PVC Doğrama Montajcısı - Seviye (3)

PVC Doğrama Montajcısı
Kod Seviye Yer
14UY0195-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI PVC Doğrama Montajcısı
2 REFERANS KODU 14UY0195-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8142
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 2.04.2014
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ PVC doğrama montajcılarının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 13UMS0311-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I  
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma
14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve PVC Doğrama Montajcısı olarak fiilen toplam 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
14UY0195-3/00 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI - SEVİYE 3 (REV 00)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma 1.700 ₺
2 14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi 3.700 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 5.400 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 4.400 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP