logo

Politika ve Hedefler

Politika ve Hedefler

BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, DOĞRU, ZAMANINDA,  GÜVENİLİR OLMA

İlkelerimiz ile

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TS EN ISO/IEC  17024 Standardına ve Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel   Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Belgelendirme Programlarını güncel tutmak ve sürdürülebilirliği teminen sürekli  iyileştirilmesini sağlamak,
 • Komisyonların tarafsızlığını ve bağımsızlığını Risk Analizleri ile Sağlamak,
 • Hizmet verdiğimiz ve vereceğimiz hedef kitlenin ölçme ve değerlendirme süreçlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını   sağlamak ve geliştirmek,
 • Bireylere yayınlanmış ulusal yeterlilikler kapsamında tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânına erişim sağlamak,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamını sağlamak,
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmemek,
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek herkesin eşit şartlarda başvuru yapabilmesinin sağlanması,
 • Tarafsızlığa zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamak, “Eğitim faaaliyetlerinde bulunmamak ve personelini belgelendirmemek,” gibi 
 • Personel Belgelendirme ve ilintili süreç ve hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmamak,
 • GASBEM A.Ş.’de çalışan personelin görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve işlerinde uygulamalarını sağlamak,
 • Tüm kalite gerekliliklerini öğrenmiş yetkin personel ile hizmet kalitemizin düzeyini artırmak, sürekliliğini sağlamak ve müşterilerle açık bir iletişim kurarak onları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi konusunda, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanmak, yenilikçi ve verimli hizmet anlayışıyla hizmet sunduğumuz aday, firma, kurum/kuruluşlara katma değer yaratmak,
 • Hizmet ilkelerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmek, bu hizmetleri sağlarken de ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • GASBEM A.Ş.’nin Türkiye’de etkin ve sürdürülebilir bir ölçme, değerlendirme, belgelendirme merkezi olarak tanınan kuruluşlardan birisi olmasını sağlamak,
 • POLİTİKA VE HEDEFİMİZDİR.