logo

Belge Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belge Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belge Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış Belge yenilemede uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yönetimi bölümünde belirtilen süreye uygun olarak yapılır.  Bu süreleri dolduran belge geçerliliğini aşağıdaki hususların yerine getirmesi ile sürdürür.

  • Gözetimin gerçekleştirilmesi
  • Akreditasyonun devamı

Akreditasyonun veya Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

 

Belge Gözetiminin Yapılması

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, belgeyi düzenlemiş veya devralmış olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.

Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesidir.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belge geçerlilik süresi sonunda Belgelendirme Asistanı / yazılım programı ve Belgelendirme Müdürü tarafından belge yenileme amaçlı Gözetim Takip Formu aracılığı ile gözetim yapılır.  Bu forma istinaden belgelendirilmiş personel, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu (Her bir işveren yetkilisine onaylatarak) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.

İş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Belge gözetim dönemi gelen kişilere yazılım programı tarafından otomatik olarak adayın sistemde kayıtlı e-posta adresine veya sms yoluyla gözetim döneminin geldiğine dair uyarı ve gözetim için kullanılması gereken form gönderilir. Ayrıca gerek görülmesi durumunda gözetim dönemi ile ilgili olarak söz konusu belge sahiplerine bildirdikleri diğer iletişim kanallarından birisiyle bilgilendirme yapılır. 

Belgelendirme Asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılması ve raporlamasından sorumludur. Belgelendirme Asistanı’nın F.57 Belge Askı Takip Formu’na gözetim evraklarını göndermeyen belge sahiplerini bildirir. Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda GASBEM A.Ş. kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar Belgelendirme Müdürü tarafından askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.Sınav yazılımı gözetimi süresi gelmiş personeli 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Ayrıca sınav yazılımı üzerinden belgeli personele gözetim bilgileri iletilir. Gözetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağı (http://www.gasbem.com.tr) internet adresinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile on beş gün içinde kuruluşa teslim edilebilir.