logo

Belgelerin Verilmesi

Belgelerin Verilmesi

 

Belgelendirme şartları, her bir belgelendirme kapsamı için belgelendirme programlarında belirtilen başvuru şartları ile yine aynı belgelendirme programlarında belirtilen ve başvuru sahiplerinde aranan bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde hazırlanmış teorik ve/veya performans sınavlarından başarılı olmayı içerir. GASBEM A.Ş. Personel Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, belgelendirme şartları ve kapsamını, başvuru değerlendirme süreci hakkında açıklamayı, başvuru sahibinin haklarını, sınav ve belgelendirme sürecini, belgelendirilmiş kişinin sorumluluklarını ve ücretleri içeren genel bir açıklamayı resmi internet sayfasında yayınlar.

GASBEM A.Ş. personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilecek belge ancak adayların sınav başvuru formunda talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında verilmekte olup belgenin verilebilmesi için;

  • Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedür’ünde belirtilen şartların,
  • İlgili Ulusal Yeterlilik kapsamında yapılacak olan Ölçme ve Değerlendirmeye ilişkin sınav şartnamelerindeki şartların,
  • Ve bu prosedürde yer alan diğer şartların, sağlanmış olması gerekmektedir.

Belgelendirme karar yetkisi GASBEM A.Ş.’ye aittir ve hiçbir şekilde bu yetki başka bir kişi ve/veya kuruma verilmez.

GASBEM A.Ş. Belgelendirme Kararı için bünyesinde Karar Verici personel istihdam etmiştir. Karar Verici , ilgili belge kararı için adayların sınav ve/veya eğitiminde yer almamış olan ve adayla herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmayan kişidir.

Belgelendirme Kararı, sınav yapıcılar tarafından gelen sınav sonuçlarının Karar Verici  tarafından ulusal yeterlilik gerekliliklerine ver belgelendirme programına göre değerlendirilmesi sonucunda alınır. Bu karar Belgelendirme Karar Formu ile kayıt altına alınır.

 Belgelendirme Asistanı ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre Karar Verici tarafından belge almaya hak kazandığı bildirilen adayların özlük dosyalarını, yazılımdan çıkarmış olduğu sınav sonuçları ile birlikte Görevlendirilen kişiye ve/veya  Belgelendirme Sorumlusuna sunar.

Belgelendirme Sorumlusu tüm bu kayıtları ölçme ve değerlendirme açısından ve evrak açısından kontrol eder, belge almaya hak kazananları yine sınav yazılımı üzerinden onaylayarak Belgelendirme Asistanına özlük dosyalarını teslim eder.

Belge almaya hak kazanan kişiler, Belgelendirme Sorumlusu  tarafından “Belge Takip Listesi” ne kaydedilir. Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler MYK’ ya elektronik ortamda iletilir. Belge almaya hak kazananların listesi her sayfası Şirket Müdürü tarafından imzalanmış olarak MYK’ ya iletilir.  MYK portal işlemlerinden Belgelendirme Sorumlusu sorumludur.  MYK gelen belgeler Belgelendirme sorumlusu tarafından kontrol edilerek şirket müdürünün  imzasına sunulur. İmzalanan  belgeler adayın başvuru formundaki talep durumuna göre en geç 1 hafta içerisinde Belgelendirme Asistanı tarafından teslim ve veya kargo ile gönderilir.