logo

Belgenin Askıya Alınması

Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır ve bu durum GASBEM A.Ş. internet sitesinde ilan edilerek Belge Sorgulama adımında 3. Tarafların bilgisine açılır. Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler, belgelendirme sorumlusu tarafından  öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir,

  • Belgelendirilmiş kişinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
  • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
  • Belgelendirilmiş kişinin Logo ve Belge Kullanım prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması,
  • Belgelendirilmiş kişinin hakkında belirtilen şikayetler neticesinde, incelemeye konu olan kişinin belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi,
  • Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi ya da belgelendirme programı şartlarına uygun davranmadığının tespiti,
  • Belgelendirilmiş kişinin belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda istenen belgelerin belge kullanım sözleşmesi gereği GASBEM A.Ş.’ye sunmaması,
  • Belgelendirilmiş kişinin GASBEM A.Ş. tarafından belgenin verilen kapsam dahilinde kullanılmadığının tespiti,
  • Belgelendirilmiş kişinin Belge ile ilgili olarak 3. şahıslara veya GASBEM A.Ş.’ye hatalı ve yanlış beyanda bulunduğunun tespiti,
  • Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme için gerekli şartları taşımaması,