logo

Belgenin Gözetimi ve Sürdürülmesi

Belgenin Gözetimi ve Sürdürülmesi

 Ø  Her belgelendirilmiş aday, belgenin sürdürülebilmesi amacıyla en az 1 kez "Gözetim Süreci"ne tabi olmaktadır. Gözetim süreleri ve süreci, belgelendirilen ulusal yeterliliğin "Belgenin Gözetimi" bölümüde açıklanmaktadır.

Ø  Belgenin gözetim tarihinden 10 gün önce, "Belgelendirilmiş Aday"ın sistemde kayıtlı cep telefonuna gözetim tarihinin geldiğini bildiren kısa mesaj gönderilir.

ÖNEMLİ NOT: Belgelendirilmiş aday, imzalamış olduğu "Başvuru Formu"nda cep telefonu başta olmak üzere kişisel bilgilerinin değiştiğini GASBEM'e bildirmekle yükümlüdür. 

 

Ø  Adayın GASBEM’e bireysel olarak başvurması halinde F.31 Bireysel Gözetim Takip Formu’nu çalıştığı firmaya imzalatarak GASBEM’e teslim etmesi istenir.

Ø  Adayın GASBEM’e “Tek Nokta Başvurusu” veya çalıştığı firma aracılığıyla başvurmuş olması halinde, F.31 Kurumsal Gözetim Takip Formu’nu çalıştığı firmaya imzalatarak GASBEM’e teslim etmesi istenir.

ÖNEMLİ NOT: Formları temin etmek için "Belgelendirme Birimi" ile (+90 342 502 10 20) görüşebilirsiniz.

 

Ø  Firma/Aday tarafından doldurulan Gözetim Formu, Belge Karar Vericisi tarafından “F.31 Kurumsal Gözetim Takip Formu” veya “F.31 Bireysel Gözetim Takip Formu”nun ilgili birimi doldurulmak suretiyle tamamlanır.

Ø  Gözetim sürecini tamamlamayan adayın belgesi askıya alınır.