logo

Belgenin İptal Edilmesi

Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler Ulusal Yeterlilik ve aşağıdaki tanımlanmış hususlarda Belgelendirme Sorumlusu tarafından iptal edilir ve bu durum GASBEM A.Ş. internet sitesinde ilan edilerek Belge Sorgulama adımında 3. Tarafların bilgisine açılır.

  • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
  • Logo ve Belge Kullanım prosedürüne göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
  • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evrak olarak düzenlendiği belirlenen belgeler,

Belge Kapsamının Değiştirilmesi:

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili ulusal yeterliliğin revizyonunda köklü değişikler olması halinde program komitesi talebine istinaden belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, geçerlilik süresince geçerlidir.