logo

Engelli Ve Özel İhtiyaç Sahiplerinin Belgelendirilmesi

Engelli Ve Özel İhtiyaç Sahiplerinin Belgelendirilmesi

 

Engellilik ve özel ihtiyaç durumu:

 Aday, bir engel ve özel ihtiyaç  durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar Başvuru Formu’nda mutlaka belirtilmelidir.

Sınavların öncesinde, sırasında ve sonrasında geçici veya sürekli engeli bulunan adayların, ve özel ihtiyaçlarından dolayı karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırarak sınavı olumsuz yönde etkilememeye yönelik uygulanacak yöntemler tanımlanmıştır.

Sınav değerlendiricisi tarafından sınav esnasında sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak duyurularda hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır ve öncelik verilir.

Adaylar bu durumlarını ispatlamaları halinde aşağıdaki maddelerden yararlanabilir.

  • Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir (Salonlar için düz ve giriş katlar seçilir, aksi halde asansörlü sınav alanlarının seçilmesi, mümkünse özürlü otoparkının bulunması veya eş değer yöntemlerin belirlenmesi vb. gibi ilave düzenlemelerin yapılması).
  • Sınav Yapıcı tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapması sağlanır. (Yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması).
  • İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç v.b.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
  • İhtiyaç duyulması halinde, adayların yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav yapılan yeterlilik biriminin terminolojisine hâkim olan okuyucu/işaretleyici görevlendirilir.
  • Engel durumlarına göre gerekiyorsa ayrı sınav salonları hazırlanır.
  • Kısmi görme kaybı olan, az gören görme özürlü adaylar için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.
  • İhtiyaç duyulması halinde özürlü ve engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.
  • Engelli adayların kullanımına uygun tuvalet-lavabolar bulundurulur.
  • GASBEM A.Ş. ihtiyaç olması halinde yabancı dilde sınav yapmak üzere bu prosedürde tanımlanan sınav gerçekleştirme adımları ile teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirebilir. Bunu teminen ilgili sınav dokümanlarının ilgili yabancı dile uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Ayrıca sınav salonunda ilgili yabancı dile hakim bir tercüman bulunmasını da sağlar.
  • Engelli adaylar ihtiyaç duyulması halinde sınav için verilen sürenin 3/1 daha ek süre verilebilir.

Engelli aday, belirtilen maddelerde tanımlanmamış bir engellilik durumu, ihtiyacı ile karşılaşır ise GASBEM A.Ş. konuyu görüşerek karara bağlar ve karar doğrultusunda işlem yapılır.

GASBEM A.Ş. teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen ö/engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve eğitilememiş/öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınava girmemeleri konusunda bilgilendirme yapar ve gerek görürse başvuruları reddeder.

6.2  Geçici Engellilik Durumu:

Adayın girmek istediği ulusal yeterlilikle ilgili sınav başvurusu kabul edildikten sonra herhangi bir sebeple sınava girmesini engelleyecek geçici bir husus ya da engel durumunda adayların sınav başvuruları askıya alınarak bir sonraki sınav veya sınavlara girme hakkı verilir. Ancak başvurusu alınan adayın sınava girememe nedenini açıklayan geçici engellilik durumunu GASBEM A.Ş. ye  belgelendirme zorunluluğu vardır.