logo

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Uygulama

Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesi Belge almaya hak kazanan adaylara Belgelendirme Asistanı tarafından belge teslimi sırasında imzalatılarak teslim edilir. 

Belgenin Kullanılması

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belge devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belge süresi geçmiş ve yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini 15 gün içerisinde, en geç 1 ay içinde teslim etmek zorundadırlar.

Verilmiş olunan belgeler yanıltıcı olmayacak şekilde (belgelerin personel belgesi olduğu ve herhangi bir firmaya ait olmadığı belirtilmesi halinde) belge sahiplerinin şahsi yayınlarında, tanıtım evraklarında vb. materyallerde gözle görülebilecek formatta kullanılabilir. Bunun boyutu GASBEM A.Ş. belgelerinin en boy oranı korunduğu sürece, orijinalinin en fazla yarısı boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir. Belge sahtecilik riskine karşı hologram ve barkod uygulaması içermektedir.

GASBEM A.Ş. tarafından düzenlenen belge amacı dışında kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir.

 

Logoların Kullanılması

Belge almaya hak kazanmış personelin ilgili personel belgesinde logo yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri GASBEM A.Ş. tarafından gönderilir. Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. GASBEM A.Ş. logosu dışında TÜRKAK logosu belge sahibine verilmez. GASBEM A.Ş logosunu belge sahibi şahsi materyal kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartviziti üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir GASBEM A.Ş. bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizitin üzerine basamaz kullanamaz.

GASBEM A.Ş. logosu en boy oranı korunduğu sürece, minimum 15 mm boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir. 

Logonun ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda GASBEM A.Ş. bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirecektir.

Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.