logo

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

LOGO VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Belgenin Kullanılması

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belge devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belge süresi geçmiş ve yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini 15 gün içerisinde, en geç 1 ay içinde teslim etmek zorundadırlar. 

Verilmiş olunan belgeler yanıltıcı olmayacak şekilde (belgelerin personel belgesi olduğu ve herhangi bir firmaya ait olmadığı belirtilmesi halinde) belge sahiplerinin şahsi yayınlarında, tanıtım evraklarında v.b. materyallerde gözle görülebilecek formatta kullanılabilir. Bunun boyutu GASBEM A.Ş. belgelerinin en boy oranı korunduğu sürece, orjinalinin en fazla yarısı boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir. Belge sahtecilik riskine karşı hologram ve barkod uygulaması içermektedir.

GASBEM A.Ş. tarafından düzenlenen belge amacı dışında kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir. GASBEM A.Ş. tarafından belge verilmiş kişiler belge geçerli olduğu sürece bu kurallara uymakla yükümlüdürler. 

Marka ve Logoların Kullanılması

Belge almaya hak kazanmış personelin ilgili belgesinde logo yer almaktadır. Logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. Belge üzerindeki Marka ve Logo sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

GASBEM A.Ş, logosunu şahsi materyal kabul edilebilir; yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartviziti üzerine basabilir. GASBEM A.Ş. dışında; şahıs, kurum veya kuruluşlar şahsi bilgileri ile beraber tanıtım broşürleri, internet sitesi veya kartviziti üzerinde logo kullanımını gerçekleştiremez.

GASBEM A.Ş. logosu en boy oranı korunduğu sürece, minimum 15 mm boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

Logonun ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda GASBEM A.Ş. bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirecektir.

Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

GASBEM A.Ş. tarafından belge verilen kişiler Belge, Marka ve Logoları aşağıda belirtilen şartlara “TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar “rehberindeki kurallara (bknz: www.turkak.org.tr /Rehberler/R10-06) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kullanabilirler.

 

TURKAK ve MYK marka ve logo kullanımda GASBEM A.Ş. ’nin dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar aşağıda sıralanmıştır;

 • GASBEM A.Ş. TÜRKAK ve MYK logo/markası, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir. GASBEM A.Ş. TÜRKAK-MYK logo/markasının boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.
 • GASBEM A.Ş. TÜRKAK ve MYK logo/markası, basılı veya elektronik ortamda, kullanan kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Marka/logo herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 • Marka/Logo, GASBEM A.Ş.’nin statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde GASBEM A.Ş. ve TÜRKAK ve MYK’nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
 • GASBEM A.Ş. Belgelendirme logosu dışında TÜRKAK ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. GASBEM A.Ş. Belgelendirme logosu TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır.
 • TÜRKAK ve MYK Markaları, GASBEM A.Ş. personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 • GASBEM A.Ş. üzerinde TÜRKAK ve MYK logolarının kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiyesi.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK ve MYK’nın onayını almalıdır.
 • TÜRKAK ve MYK logoları GASBEM A.Ş. binasının veya bayrağının üzerinde kullanılmamalıdır.
 • Marka/Logo kullanılan tüm yerlerde, Marka/Logoların sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) açıkça belirtilmelidir.
 • Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde (bu talimatta belirtilen kurallar dışında) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.