logo

Sınavların Değerlendirilmesi

Sınavların Değerlendirilmesi

GASBEM A.Ş.’ye ulaştırılan adaylara ait cevap anahtarları ve kontrol listeleri Belgelendirme Sorumlusu tarafından optik form okuyucusu üzerinden bilgileri alınarak GASBEM A.Ş. sınav yazılımına yüklenir. Yazılım üzerinden adaylara ait elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir ve Belgelendirme Asistanı tarafından aday dosyalarına eklenir. Belgelendirme kararı GASBEM A.Ş. tarafından “Belgelendirme Yönetimi Prosedürü”ne göre gerçekleştirilir ve karar Belgelendirme Karar Formu ile kayıt altına alınır.

Değerlendirme sınav prosedüründe belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılmaktadır. Adayın başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının her ikisinden de söz konusu yeterliliğe göre belirlenmiş kabul kriterinin şartlarını sağlaması gerekmektedir. Teorik bölümden başarısız olan adaylar performans sınavına girebilir.

İlgili ulusal yeterlilikte belirtilen sınav sonuçlarının geçerlik süresi baz alınır . Yeterlilik biriminden başarısız olan aday bu süre içerisinde yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

Bu süre içerisinde bu hakkı kullanmayan aday için tüm alanlarda sınav tekrarı gerekir.

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 1 (Bir) sınav hakkı sağlanır.

Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 2 (İki) sınav hakkı adaylara sağlanır. Bu haklar dışındaki sınavlar ilave ücrete tabidir.