logo

Sınavların Tekrarı

Sınavların Tekrarı

 

Sınavların İptali ve Tekrarlanması

Gerçekleştirilen sınav esnasında ve sonrasında sınavın geçerliliğini etkileyecek olay ve durumlar karşısında sınavın iptaline karar verilebilir.

Adaylardan kaynaklanan durumlar:

Kişisel ya da toplu kopya çekme girişimi, adaylar arasında oluşabilecek her tür konuşma, yardımlaşma, adayın sınav koşullarına ilişkin kurallara yönetmeliğe gereği sınavın gizliliğini bozacak durum ve davranışlarda bulunması durumunda sınav yapıcı tarafından iptal edilmesine karar verilebilir. Aday durum hakkında İtiraz-Şikâyet Formu’nu doldurma hakkına sahiptir.

Teorik ve performansa dayalı sınavlarda dijital görüntü ve ses kaydı yapılarak sınav kanıtı niteliğinde sınav dosyasında saklanır.

Sınavın iptalinin adaydan kaynaklanması durumunda sınav geçersiz sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.

Belgelendirme kuruluşumuz veya Sınav Yapıcılar tarafından oluşan bir uygunsuzluk:

Bu doğrultusunda sınavın iptal edilmesinde adayların mağduriyetinden oluşabilecek maddi, manevi, yasal yükümlülükler GASBEM A.Ş. Belgelendirmenin sorumluluğundadır.

Sınav günü oluşabilecek olağanüstü durumlarda Sınav Yapıcılar tarafından alınacak karar doğrultusunda sınavın iptali veya uygun görülen başka bir tarihe ertelenmesi kararı verilebilir. Örneğin; doğal afetler, terör olayları, siyasi gelişmeler vb.

            Sınavın iptal olması durumunda MYK ya bildirilir. Sınavın iptaline neden olan sebep ve gerekçeler karar altına alınarak belirtilir

Sınavın Tekrarı:

Adayın belge almaya hak kazanması için ulusal yeterlilik kapsamındaki zorunlu birimlerin hepsinden geçerli not alması zorunludur.

Ve yine

  Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için; sınava girdiği ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından ve ulusal yeterliliğe uygun olarak varsa alternatif birimlerden tamamlaması gereken adet kadar birimden başarılı olması gerekmektedir.

Aday 1 yıl içerisinde teorik ve performans sınavına en az iki (2) kez ücretsiz olarak girme hakkına sahiptir. Ancak aday ulusal yeterlilik kapsamında zorunlu birimlerde başarısız olan adaylar, ücret karşılığı sınava girme hakkına sahiptir. Bu ücretlendirme MYK ve web sitesinde halka açık olarak duyurulmaktadır. Sınav sonuçları ulusal yeterlilik sınav süreleri dikkate alınır. 

MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava giren aday ücretsiz sınav hakkını GASBEM A.Ş.  Belgelendirme de kullanamaz. Kullanmak istemesi durumunda ulusal mesleki yeterlilik kapsamında zorunlu birimler için ücret ödemek zorundadır