logo

Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri

Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili GASBEM A.Ş.’ye şikayet gelmemiş olması durumunda, bu prosedürde tanımlanan usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir. Belge yenileme için zamanında başvuruda bulunmayanlar hakkında belge askıya alma veya iptal işlemleri uygulanır

Kayıp, Hasarlı, Yırtılmış Belge

Kayıp Belge:  Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp, bir dilekçe ile GASBEM A.Ş. ye bildirmesi istenir.  Belge masraf karşılığı adaydan temin edilerek, belgenin basımı için MYK’ ya istemde bulunulur. MYK tarafından basılıp gönderilen belge Şirket Müdüre imzalatılarak 1 ay içerisinde belge sahibine gönderilir.

Hasarlı ve Yırtılmış Belge: Belgelendirilmiş kişi, belgesinin yırtılması veya hasar görmesi halinde, belge ile birlikte konu ile ilgili, dilekçe ile GASBEM A.Ş. ye bildirmesi istenir.  Belge masraf karşılığı adaydan temin edilerek, belgenin basımı için MYK’ ya istemde bulunulur. MYK tarafından basılıp gönderilen belge Şirket  Müdüre imzalatılarak 1 ay içerisinde belge sahibine gönderilir.