logo

Yeterlilik Birimlerinin Birleştirilmesi

Yeterlilik Birimlerinin Birleştirilmesi

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine dayanarak adaylar 1 yıl içerisinde aynı ulusal yeterlilikler kapsamında aynı seviye ve meslek standardına sahip olan, akredite edilmiş farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları sınavlar sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Aynı yeterlilik kapsamında farklı belgelendirme kuruluşlarında başarılı olunan zorunlu birimler birleştirilerek ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan yeterliliği oluşturması halinde aday yetkilendirilmiş kuruluşlarca belgelendirme yapılabilir.

 Aday önce sınava girmiş olduğu belgelendirme kuruluşundan zorunlu birimlerden geçtiğini kanıtlayan başarı belgesini alarak GASBEM A.Ş.  Belgelendirmeye Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için dilekçe ile başvurarak talepte bulunur. Takibi GASBEM A.Ş.  Belgelendirme tarafından yapılır.

Aday başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava girmek isterse girmiş olduğu sınavlara ait birim başarı belgesi KY tarafında düzenlenerek kendisine teslim edilir. Takibi başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu tarafından takip edilir.

Sınav takvimi, Sınav Yapıcılarının atanmasından, sınav zarflarının oluşturulmasından ve tesliminden GASBEM A.Ş.  sorumludur.

Teorik ve pratik sınavları arasında yapılan video çekimleri MYK tarafından yürürlüğe konan teorik ve performans sınavları için kamera kayıt rehberinde yayınlanan usullere uygun olarak yapılır.

Belgelendirme kararının verilmesinde tek yetkili GASBEM A.Ş. dir . bu yetki devredilemez.