logo

İşletme Elektrik Bakımcısı - Seviye (5)

İşletme Elektrik Bakımcısı - Seviye (5)

İşletme Elektrik Bakımcısı
Kod Seviye Yer
13UY0121-5 Seviye (5) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI İşletme Elektrik Bakımcısı
2 REFERANS KODU 13UY0121-5
3 SEVİYE 5
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 3113 (Elektrik Mühendisliği Teknikerleri)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 16.01.2013
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılan elektriksel tüm donanım ile, üretim sahası içinde yer alan elektrik devre ve sistemlerinin çalışma sürekliliğini sağlamak, bunlara ait gerekli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve meydana gelen arızaları tespit ederek gidermek uygun vasıflara sahip elektrik bakımcılar ile mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik elektrik bakımcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 10UMS0164-5 İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarım yeterlilik biriminden uygulama sınavına girecek adayların, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60’a göre “Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi”ne sahip olmaları gerekir ancak 3194 sayılı İMAR Kanununun 5. maddesinde tanımlanan Fen Adamlarından elektrikle ilgili olanlar ''Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik''te belirlenen yetki sınırları içerisinde 36 K.Volt a kadar (36 kilo volt dahil) tesislerin işletme ve bakım işlerinde tam (hiç bir meslek grubunun kontrol ve denetimine gerek görülmeksizin) yetkilidirler. Belirlenen bu yetki sınırları dahilinde ''Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi''ne sahip olmaları gerekmez
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi
13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme
11-b) Seçmeli Birimler 13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı
13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı
13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları I. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2 
  II. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3
  III. Alternatif: A1, A2, A3, B2, B3
  IV. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2, B3
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma
Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan
aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.
Yazılı sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme
çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama
ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.
Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız
olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, işletme elektrik bakımcısının 24 aydan daha fazla işletme elektrik bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
13UY0121-5/00 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI - SEVİYE 5 (REV 00)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 970 ₺
2 13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi 980 ₺
3 13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme 1.000 ₺
4 13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı 1.110 ₺
5 13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı 1.205 ₺
6 13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri 1.205 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 5.265 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 3.265 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP